Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving, ook wel een “staat van bevinding” genoemd, is een gedetailleerde vaststelling van de feitelijke toestand van een onroerend goed op een bepaald moment. Het document vermeldt alle bijzonderheden en kenmerken van het goed en is aangevuld met foto’s ter verduidelijking.

Huurwoning / huurappartement

Het voornaamste doel van de plaatsbeschrijving is de partijen te beschermen. De plaatsbeschrijving zorgt ervoor dat we de toestand bij het begin van de huurovereenkomst kunnen vergelijken met de toestand op het einde teneinde eventuele schade aan de huurwoning vast te stellen. De gedetailleerde beschrijving creëert duidelijkheid tussen de partijen.

Wij stellen dit document heel gedetailleerd en duidelijk op om eventuele misverstanden achteraf vermijden.

Verbouwingen / en of renovatie

Wanneer er naast u gebouwd of gerenoveerd wordt en u vreest dat u schade kan ondervinden aan uw woning, dan hebt u er alle belang bij om een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken te laten opmaken.

Wij maken met u een afspraak en maken gedetailleerde staat van bevinding op te maken van het huis en alle schade (vocht, barstjes, verzakkingen, enz…). dit wordt samen met foto’s toegevoegd in een verslag.   Op het einde van de werken of na de afbraakwerken kan er aan de hand van dit rapport gecontroleerd worden indien er bijkomende schade ontstaan is.

Wenst u meer info?
Contacteer ons