Bouwkundig 03

Onderzoek oorzaak van de infiltraties en voorstel formuleren herstel + kostenraming.