Bouwkundig 07

Scheurvorming ontstaan door windbelasting op kopgevel en dak die constructie niet goed wordt afgeleid c. q. opgevangen.