Plaatsbeschrijving 03

Scheurvorming aan de tussendorpel in de gang (links).